Om yrkeshögskola

Det finns ca 1150 utbildningar med totalt 43 000 studerande med en medelålder på ca 30 år.

Följande områden finns:

 • Data/IT
 • Ekonomi, administration och försäljning
 • Friskvård och kroppsvård
 • Hotell, restaurang och turism
 • Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
 • Journalistik och information
 • Juridik
 • Kultur, media och design
 • Lantbruk, djurvård, trädgård och skogsbruk
 • Pedagogik och undervisning
 • Samhällsbyggnad och byggteknik
 • Säkerhetstjänster
 • Teknik och tillverkning
 • Transporttjänster
 • Övrigt

För att hitta alla utbildningar som finns inom Yrkeshögskolan - se: yrkeshogskolan.se

 

 Yh

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Vissa utbildningar kräver även särskilda förkunskaper i form av vissa gymnasiekurser, yrkeserfarenhet eller andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde den förbereder för.

 

Utbildningen sker hos en utbildningsanordnare där en utbildningsledare ansvarar för utbildningen tillsammans med lärare/utbildare som oftast har gedigen erfarenhet från branschen.

 

Utbildningen består av kurser, med separata kursplaner och tillhörande betygskriterier med en tregradig skala; IG, G och VG. Kursernas längd motsvarar YH-poäng, där 5 p motsvarar en veckas studier, vilket medför att en ettårig utbildning ger 200 YH-poäng och en tvåårig ger 400 YH-poäng.

 

Lärande i arbete – LIA

Något som särskiljer yrkeshögskolans utbildningar är att de allra flesta innehåller en stor del lärande i arbete, LIA, som är företagsförlagd utbildning.

Syftet är att den studerande, i skarp yrkesmiljö genom professionell handledning från arbetslivet, ska få de färdigheter som gör dem till de yrkeskompetenta män och kvinnor de ska vara efter att ha genomgått en Yh-utbildning.

LIA-kursen har en egen kursplan med mål och betygskriterier och betygssätts av utbildningens lärare efter samråd med den studerandes handledare.

 

Om Myndigheten för yrkeshögskola myh.se