Cn Slide Yh Vvs 864X288

VVS-ingenjör - 400 Yh-poäng

Raka rör in i en bransch där möjligheten till jobb är ovanligt stor.

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma energieffektiva VVS- kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Du kan arbeta både inom bygg – och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS-ingenjörutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjör, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad.

 

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen  VVS-ingenjör.

 

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • VVS-ingenjör 
  • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

 

  • Att projektera vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet.

  • Att förstå sambanden mellan vvs-tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter för att kunna föreslå och projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö.

  • Att arbeta i projektform och ansvara för vvs-konstruktioner.

  • Att projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

 

Om utbildningens upplägg i Gävle

Till VVS-ingenjör kan du även läsa på någon av utbildningens satellitorter: Lidköping, Katrineholm eller Gävle.

Huvudorten är Nyköping, där utbildningsledning och administration finns. På lärcentrum på respektive satellitort finns eget klassrum och stöd av administrativ och teknisk personal. När du ska göra din LIA (Lärande i arbete) kommer även en kontaktperson knuten till utbildningen att finnas på samtliga studieorter.

De flesta föreläsningar sker från Nyköping, med undantag för några gemensamma samlingar i Nyköping (eller eventuellt på annan ort), och du följer undervisningen på ditt lokala lärcentrum med hjälp av modern teknik.

Vid utbildningens start samlas samtliga studerande i Nyköping för teambuilding och ett introduktionspass bestående av bland annat studieteknik och relevanta förberedande kurser. Detta ger dig de bästa möjliga förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan

  • Ansökan öppnar 1 februari
  • Sista ansökningsdag 3 maj
  • Start 19 augusti

Ansök här

Kontakt

Marita Gustafsson
Utbildningsledare
0155-24 89 84
@E-post
Antagning
073-412 14 88

 

Yh