Vaprojektoer Annons 1200X628 1024X536

VA Projektör

 

Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras inom den kommande tioårsperioden. Genom att utbilda dig till

Under utbildningens 3 LIA-perioder (24 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Kurser

 • Affärsmannaskap och organisation av projekt, 15 Yh-poäng
 • Anläggningsteknik och utförandemetoder, 40 Yh-poäng
 • Arbetsmiljö, 20 Yh-poäng
 • CAD, 45 Yh-poäng
 • Dimensionering av VA-system, 35 Yh-poäng
 • Entreprenadjuridik, 10 Yh-poäng
 • Examensarbete, 30 Yh-poäng
 • Grundläggande VA-juridik, 10 Yh-poäng
 • LIA 1, 20 Yh-poäng
 • LIA 2, 50 Yh-poäng
 • LIA 3 50, Yh-poäng
 • VA- projektering 55, Yh-poäng
 • VA-systemets funktion, en introduktion 20, Yh-poäng

Arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • VA-projektör
 • VA- ingenjör
 • VA- utredare

VA-projektör får du en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer och konsulter men också hos kommuner. En framtida arbetsgivare kan vara företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco eller Sigma Civil.

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskild behörighet:

Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2a/2b eller 2c eller motsvarande kunskaper
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper

Eller:


Godkänt betyg/E i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

 

Saknar man den särskilda behörigheten kan man åberopa reell kompetens genom att visa att man har den kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt.

 

Studieort: Gävle

Utbildningstakt: Heltid

Studietid: 80 veckor

 

Utbildningen är CSN-berättigad

 

Ansökan

https://apply.yh-antagning.se/to/folkuniversitetet-upps/ht2019/1

Utbildningsanordnare och kontakt

Folkuniversitetet - Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet

Webbplats

www.folkuniversitetet.se

Telefon

070 – 261 56 72

 

E-post - utbildningsledare

viktor.bergman@folkuniversitetet.se