Linux

Systemingenjör - Linux

Om utbildningen

Utbildningen är 88 veckor lång och motsvarar 435 YH-poäng, varav 22 veckor är praktik på ett företag i branschen. Kursplanen och innehållet i utbildningen är skapat i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen.

Innehåll

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade. 

  • Linux historik som open sourceoperativ, dess drivkrafter och utveckling.

  • Installation, konfiguration, implementering och säkerhetshantering i Linuxmiljö.

  • Verktyg för administration och hantering av servrar och tjänster i moln och egen serverdrift.

  • Virtualiseringstekniker för servrar och system och automatisering av system.

  • Skapande av scriptprogram (Shell) databaser och interoperabilitet mellan olika systemplattformar.

  • Felsökning, identifiering och åtgärdande i komplexa system.

  • Administration och förvaltning av komplexa systemmiljöer och mycket annat.

Arbetsmarknad

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 70 000 personer år 2022. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd.

I en undersökning på Europanivå uppger närmare 90 % av företagen att rekrytering av Linuxexperter står högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med nödvändig kompetens. 

Större företag med egna IT-avdelningar eller IT-konsultföretag med uppdrag inom Linuxsystem.

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kan du jobba som systemspecialist, systemansvarig, systemförvaltare eller systemingenjör.

Du har möjlighet jobba inom spännande teknikområden som är drivande för en ökad efterfrågan av Linuxkompetens. De tre starkaste områdena är tillväxten av öppna molnplattformar, säkerhetsfrågor samt Software Defined Networks.

Vilka företag anställer Linux systemingenjörer? 

Större företag med egna IT-avdelningar eller IT-konsultföretag med uppdrag inom Linuxsystem.

Förkunskaper

Gymnasieexamen eller slutbetyg från äldre gymnasieformer. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A.

435 YH-poäng, 2 år, 88 v. varav LIA 22 v.

Preparandkurs

18-21 juni håller vi en preparandkurs för de som saknar särskild behörighet. Kursen behandlar valda delar ur Datorteknik 1A. Utbildningen hålls i Iftacs lokaler mellan 8:45-15:00 samtliga kursdagar.


 

KURSSTART
27 augusti 2018

ANSÖKNINGSTID
senast 3 juni
(För senare ansökan se iftac.se)

WEBBANSÖKAN
Ansök på iftac.se

 

Iftac

Kontakt

Martin Sidorsson

Utbildningsledare

Tel +46 70 214 95 18

www.iftac.se

www.youtube.com/iftac

Filer för nedladdning

Folder

 

Yh