Skogsbrukstekniker

Skogsbrukstekniker - 300 Yh-poäng

En utbildning för dig som vill:

  • Kunna driva och leda entreprenadföretag inom avverkning, skogsvård och skoglig planering
  • Kunna leda och planera arbetet i ett arbetslag
  • Ha god teknisk kompetens samt ta till dig nyheter inom metoder och teknik
  • Kunna väga samman produktions- ekonomiska- och miljömål
  • Ha kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och organisation

 

Se vår film om utbildningen

 

Om utbildningen

Skogsbruksteknikerutbildningen har tagits fram i samverkan med branschen och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen, såväl med avverkning som skogsvård, skoglig planering och som entreprenör.

Som utbildad skogsbrukstekniker får du djupa kunskaper och färdigheter i hanterandet av såväl skogsmaskiner som av det skogliga företagandet och kan bli yrkesverksam antingen som anställd eller som egenföretagare i branschen.

 

Arbetsmarknad

Skogsindustrin är en av landets viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela landet och skogbruket är det första ledet i förädlingskedjan. Utvecklingen i skogsbruket vad gäller maskiner, metoder och miljöhänsyn samt entreprenörskap har medfört högre krav på yrkesrollen.

Efter denna utbildning kan man tänka sig arbeta som skogsmaskinförare, skogsvårdare, vara arbetsledare för skogsmaskingrupper, bli skogsmaskinentreprenör, eller driva annat företagande inom skogsbruket.

Arbetsmarknaden ser ljus ut för de som satsar på en utbildning inom skogsbruket.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över tre terminer och består både av praktiska och teoretiska kurser och cirka en fjärdedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd. (LIA - Lärande i arbete)

Utbildningen kommer att bedrivas parallellt i Alfta och i Ljusdal och den studerande väljer vid ansökningstillfället den studieort som önskas i första hand.

 

Kurser: 

Natur och miljökunskap – traktplanering                        20
Avverkningsteknik                                                          35
Ekonomi, entreprenörskap – lagar och avtal                  40
Företagsledning – organisation – kommunikation          25
LIA med inriktningar                                                        80
Service, underhåll och felsökning                                   20
Skogsråvaror och sortiment                                            15
Skogsskötsel                                                                   30
Transportteknik                                                               35
Summa poäng                                                                300 Yh-poäng

Förkunskaper

Utbildningen är för dig som uppfyller någon av nedanstående:

1. Har examen från Naturbruksprogrammet inriktning skog från gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning eller äldre utbildning.

2. Har examen från annan inriktning på naturbruksprogrammet eller fordon och transportprogrammet men som har kunskaper motsvarande följande kurser:

MOTMOT01 Motor och röjmotorsåg

NABTERO Terrängtransporter

SKGSKO01 Skogsskötsel 1

 

3. Har relevant yrkeserfarenehet i minst 12 månader samt kunskaper motsvarande följande kurser:

MOTMOT01 Motor och röjmotorsåg

NABTERO Terrängtransporter

SKGSKO01 Skogsskötsel 1 (innefattar grönt kort och/eller natur och kulturmiljövård enl. SYN-kurser)

.

Minst tolv månaders yrkeserfarenhet med skoglig inriktning gäller samtliga grupper. 

 

Dokumentation bifogas ansökan samt ett personligt brev.

 

Ansökan

Ansökningsblankett för nedladdning

 

Examen

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Skogsbrukstekniker

 

 

 Naturbruk                       Skogtekniska

 

Kontakt

Christer Näslund
Utbildningsledare Ljusdal
070-347 5920

Joakim Söderberg
Utbildningsledare Alfta
070-524 6167

www.skogsbrukstekniker.se

 

 

Filer för nedladdning
Folder
Ansökningsblankett

 

 

Yh