Projektledare Bredband

Projektledare Bredband

Om utbildningen

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Tonvikten i utbildningen ligger på projektering och projektledning där studenten också får grundläggande kunskap i fiberteknik och installationsteknik, vilket är en förutsättning för att kunna jobba som projektör eller projektledare.

Upplägget för utbildningen baseras på 2-5 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

 

Vad kan jag jobba med?

Efter utbildningen kan du jobba med projektering och projektledning av bredbandsprojekt. Du kan också kombinera detta med anläggning och installationsarbete.

Är du mer intresserad av installation och underhåll inom bredbandsutbyggnad ska du söka vår utbildning till Optotekniker.

Vad innebär jobbet?

Som projektör har du en central roll i projekten med mycket varierande arbetsuppgifter, alltifrån design av nät och val av material och förläggningsmetoder till tillståndshantering och kontakter med både myndigheter och markägare. Dina kunskaper om hur man bygger ett robust fibernät på ett tids- och kostnadseffektivt sätt är avgörande för lyckade projekt. Som projektledare ansvarar du för hela projektets genomförande och fokuserar på att projektet når sina mål med avseende på ekonomi, kvalitet och leveranstid.

Vi ser med glädje en stigande andel kvinnor i yrket och välkomnar en jämnare könsfördelning. Hela branschen hoppas att fler tjejer ser möjligheterna med yrket och kommer ut på denna spännande arbetsmarknad.

Arbetsmarknad

Kort sagt är utsikterna mycket goda. Bristen på projektörer och projektledare är stor i både Sverige och utomlands. Utbildningen till Bredbandstekniker kommer att vara en viktig rekryteringskanal för företag som söker kompetens både i Sverige och världen. Sverige är ett föregångsland på fiberområdet och många svenska företag verkar utomlands, till exempel i Norge, Finland och Europa.

Vilka företag anställer en bredbandstekniker?

Stadsnät som ägs av kommuner eller deras bolag, entreprenadföretag, installationsbolag och större företag som Eltel, Netel, Relacom m.fl. Även större nätägare som Telia, Com Hem eller IP Only och deras underentreprenörer efterfrågar projektörer.

Förkunskaper

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Normalt färgseende krävs

Studieform

255 YH-poäng, 1 år, 51 v. varav LIA 17 v.


 

Kontakt

Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87