Optotekniker

Optotekniker

Om utbildningen

Utbildningen är 42 veckor lång och motsvarar 210 YH-poäng, varav 18 veckor är praktik på ett företag i branschen. Kursplanen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Företagen har varit med och format utbildningen så att den innehåller precis det som behövs för att du ska vara rätt rustad för att arbeta som fiberinstallatör.

Under utbildningen får du lära dig det som krävs för att snabbt fungera i din yrkesroll som tekniker. Fokus ligger på instal­lation, förläggning och mätteknik, men du får även viktiga kunskaper i projektledning, dokumentation och entreprenörskap.

Här ser du en film om utbildningen

Innehåll

Under 42 veckor får du en bred utbildning med stort fokus på installationsteknik, förläggningsteknik och mätteknik. Utbildningen ger dig också grundläggande kunskaper inom dokumentation, projektledning och entreprenad­juridik. 18 veckors LIA (arbetsplatsutbildning) på ett företag i branschen ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper och skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

Läs mer på iftac.se

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen med installation och felavhjälpning i fibernät. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter mot t ex projektering, arbetsledning och projektledning i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen.Om du istället vill gå mer mot projektering och projektledning inom bredbandsutbyggnad ska du söka vår utbildning till Bredbandstekniker. Arbetsuppgifterna är praktiskt inriktade där du både jobbar självständigt och som en del av ett team. I din vardag kommer du ha mycket kontakt med andra människor och arbetet sker både ute och inomhus Att vara metodisk och noggrann är viktigare än fysisk styrka.Fler och fler tjejer söker sig glädjande nog till yrket, något hela branschen välkomnar.

Arbetsmarknad

Läget kan beskrivas som minst sagt strålande. I över 20 år har de som utbildat sig till Optotekniker gått rakt ut i arbete. Bredbandsutbyggnaden runt om i Sverige och världen behöver öka takten och det råder stor brist på fiber­installatörer. Företagen står i kö och vill anställa de som är klara med utbildningen. Installationsbolag, entreprenörer och nätägare är möjliga arbetsgivare och för den som även lockas av att arbeta utomlands så är möjligheterna mycket stora då många större länder i Europa nu startar sin bredbandsutbyggnad via fiber. Exempel på större arbetsgivare är Eltel Networks, Netel, Relacom, Telia, och IP Only. Det finns även en mängd mindre och mellanstora stadsnät och installationsbolag som söker efter Optotekniker.

Förkunskaper

Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Normalt färgseende krävs

Studieform

 210 YH-poäng, 1 år, 42 v. varav LIA 18 v.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Optotekniker

 

WEBBANSÖKAN

 Edugrade AB

Kontakt

Martin Sidorson

Utbildningsledare
martin.sidorsson@edugrade.se
+46 70 214 95 18

Filer för nedladdning
Folder

 

Yh