Header Medicinsk Sekr

Medicinsk sekreterare distans - 400 Yh-poäng

 

Om utbildningen

Vården står inför stora förändringar i framtiden
och det ställer högre krav på rätt kompetens.
Med den här utbildningen får du rätt
verktyg och kunskap för att kunna axla rollen
som medicinsk sekreterare. I dagsläget råder
det brist på medicinska sekreterare över stora
delar av landet, därför kommer din kompetens
att vara extra eftertraktad på arbetsmarknaden.
Vården har ett stort behov av att
rekrytera fler specialister - och det kan bli du!

Arbetsmarknad

Efter examen kan du arbeta som medicinsk
sekreterare eller vårdadministratör inom
sjukvårdens alla delar; sjukhus, vårdcentral,
psykiatri eller rättspsykiatri. Du kommer att
kunna arbeta både självständigt och i grupp,
där du kommer att ha en betydande roll i
viktiga projekt. Som medicinsk sekreterare får
du en nyckelroll inom vården och arbetar nära
undersköterskor, läkare och sjuksköterskor.

Behörighet

Grundläggande behörighet
(gymnasieexamen eller
motsvarande)
• Godkänt betyg i Engelska 6
• Godkänt betyg i Svenska 2, eller
Svenska som andraspråk 2

Tider för denna utbildning

Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år.
Studiefart: Utbildningen bedrivs på heltid, 100 % distans.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och
CSN-berättigad.

Ansökan

Läs mer och ansöka på www.vardyrkeshogskolan.se

 Vh

Kontakt

Studerandeansvarig i Gävle

Helene Sjöholm

Tel: 026-17 69 42

Mail: helen.sjoholm@plushogskolan.se

Plushoegskolan

Filer för nedladdning

Medicinsk Sekreterare Gaevle

 

 

Yh