Header Lonekonsult 1536X580

Lönekonsult - 300 Yh-poäng 1,5 år

  

Om utbildningen

En snabb utveckling av yrkesrollen har fört med sig nya sätt att arbeta och ökade krav på kunskaper. Kärnkompetensen för en lönekonsult är löneberäkning men yrkesrollen innehåller mycket mer, ofta självständigt arbete med stort ansvar och en råd-givande funktion till övriga organisationen. En lönekonsult tar ett helhetsansvar för interna verksamheters eller externa kunders lönearbete. 

Du får kunskaper om lön och dess beståndsdelar, du kan göra utbetalningar och överföra information till redovisning. Du får också kunskaper och färdigheter kring skatter och avgifter, lagar, regler och kollektivavtal och hur dessa samspelar med varandra. Efter examen kommer du också att kunna analysera och fastställa nyckeltal i syfte att utvärdera om en lönerutin fungerar effektivt. Samt träning i servicekänsla för att kunna bidra till att utveckla den konsultativa aspekten av yrkesrollen

Arbetsmarknad

Denna utbildning är bred, vilket innebär att
du kan arbeta med lönefrågor men även
redovisning och personalekonomi. Några
exempel på yrkesroller du kan axla efter
denna utbildning är: lönekonsult,
lönehandläggare och löneadministratör.

Vad gör en lönekonsult?

En lönekonsult arbetar med lönefrågor, så
som löneadministration och ekonomi, men
ibland även frågor kring HR. Att arbeta med
lön innebär ofta ett självständigt arbete med
stort ansvar, där du fungerar som en
rådgivande funktion till hela, eller delar av,
företaget. Därav har du som lönekonsult en
mycket viktig roll i företaget.

Behörighet

Grundläggande behörighetskrav
(gymnasieexamen eller
motsvarande)
• Godkänt betyg i Företagsekonomi 1
• Godkänt betyg i Matematik 2
• Godkänt betyg i Svenska 2, eller Svenska som andraspråk 2

Tider för denna utbildning

Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning, 300 YH-poäng, 1,5 år.
Studiefart: Utbildningen bedrivs på heltid, 100 %.

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan

Läs mer och ansök på www.affarshogskolan.se

 Ah

Kontakt

Studerandeansvarig i Gävle

Helene Sjöholm

Tel 026-17 69 42

Mail: helen.sjoholm@plushogskolan.se

Plushoegskolan

Loenekonsult Gaevle

 

 Yh