Verkstad 1536X580

Kvalificerad verkstadstekniker - 400 Yh-poäng

 

Om utbildningen

 

Den studerande lär sig att utveckla, bereda, driftsätta, producera i och underhålla moderna produktionsanläggningar inom verkstadsindustrin.

Utbildningen ger kunskaper inom ritningslära, mätteknik, materialval, olika yt- och värmebehandlingars påverkan på olika material, underhållets betydelse för organisationens möjligheter att uppfylla ställda miljö- och kvalitetskrav, CAD/CAM-tekniken samt dess användningsområden, styrning och övervakning av FMS-Cell, metoder och utrustning för skärande bearbetning. Dessutom kommer den studerande att ha kunskaper i projektledning, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och ledarskap.

Under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. En termin, 100 yhp, utgörs av LIA som du gör på ett företag. 

 

 

Arbetsmarknad

 

Som kvalificerad verkstadstekniker kan du bl.a. arbeta som:

  • Produktionsutvecklare med specifik kompetens inom skärande bearbetning

  • FMS-cell operatör

  • Områdesansvarig operatör

  • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

 

Krav på särskilda förkunskaper

 

För att vara behörig att söka utbildningen ska du uppfylla detta:

Den sökande ska ha CNC Grönt Certifikat. Om den sökande uppfyller kraven på särskilda förkunskaper nedan, men saknar certifikatet valideras den sökande så att certifikatet tas innan utbildningen startar.

Den sökande ska ha följande förkunskaper:

  • Gymnasieskolans Industritekniska program eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
  • eller Teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik eller teknikvetenskap
  • eller 1 år yrkeserfarenhet inom skärande bearbetning

I ansökan får du möjlighet att beskriva dina förkunskaper inom skärande bearbetning och CNC-teknik.

 

 

Ansökan

Ansökan görs via www.sandviken.se/yh

 

Antal platser: 20

 

Examen

Utbildningen leder till Kvalificerad yrkeshögskoleexamen . kvalificerad verkstadstekniker

 

SK Web 200

Kontakt

Utbildningsledare:

Anders Jacobsson

 

 

 

 

Yh