Automation 1536X580

Kvalificerad automationstekniker - 400 Yh-poäng

 

Om utbildningen 

Den studerande lär sig att konstruera, konfigurera, programmera, utveckla, driftsätta, felsöka och underhålla el- och automationsanläggningar, främst inom process- och verkstadsindustri.

Utbildningen Kvalificerad automationstekniker ger kunskaper inom automationssystem med avseende på funktion, programmeringsspråk, kommunikationsmöjligheter och gränssnitt mot processen. Däribland ingår elinstallation, elkonstruktion, PLC-programmering, reglerteknik och robotteknik. Dessutom ger utbildningen kunskaper i produktionsprocesser, projektledning, Lean production, kvalitetssäkring, hållbar utveckling och ledarskap. ​

Under utbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. En termin, 100 yhp, utgörs av LIA som du gör på ett företag. 

 

Arbetsmarknad

 

Som kvalificerad automationstekniker kan du bl.a. arbeta som:

  • Processutvecklare

  • PLC-programmerare

  • Underhållstekniker

  • Elkonstruktör

  • Områdesansvarig elektriker*

  • Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare

*För att få ut Allmän behörighet krävs att Elsäkerhetsverkets krav på arbetslivserfarenhet är uppfyllt. Ansökan görs till Elsäkerhetsverket.

 

 

Krav på särskilda förkunskaper

 

För att vara behörig att söka utbildningen ska du ha följande förkunskaper:

  • Gymnasieskolans El- och energiprogram eller motsvarande gymnasial vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
  • eller Teknikprogrammet
  • eller 1 år yrkeserfarenhet inom el/automation

I ansökan får du beskriva dina teoretiska och praktiska kunskaper inom el och automation.

 

 

Ansökan

Ansökan görs via www.sandviken.se/yh

 

Antal platser: 20

 

Examen

Utbildningen leder till Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen Kvalificerad automationstekniker

 

SK Web 200

Kontakt

Utbildningsledare:

Anders Jacobsson

 

 

 

 

Yh