Säkerhetstekniker

IT- säkerhetstekniker - Etisk Hackare

Om utbildningen

Utbildningen omfattar en bred genomlysning av vanliga säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk, hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Vidare träning i att agera som angripare – d.v.s. bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp.

Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security.

Studier i skolmiljö, 2-3 dagar/vecka, övrig tid, själv­studier. Struktur – växelvis genomgångar, labora­tioner, projektuppgifter, enskilt eller i grupp. Delvis via e-Learning. Iftac erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

Här ser du en film om utbildningen 

Innehåll

Vi använder oss bl a av Ciscos officiella e-learningmaterial där dina studieresultat dokumenteras via kapiteltester och andra prov. Utbildningsplattformen ger läraren möjlighet att följa din utveckling och kontinuerligt ge återkoppling på studieresultat.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne med koppling till IT-säkerhet.

22 veckors LIA (arbetsplatsutbildning) på ett företag i branschen ger dig chansen att stärka dina praktiska kunskaper och skapa viktiga kontakter inför din kommande yrkeskarriär.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

Vad kan jag jobba med?

Du jobbar huvudsakligen som säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist eller säkerhetskonsult.

Vilka företag anställer IT-tekniker?

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader för företag. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system.

Vilka företag anställer IT-tekniker?

På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020.

Krav på särskilda förkunskaper 

Examen från gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen kräver särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Datorteknik 1A.

440 YH-poäng, 2 år, 89 v. varav LIA 22 v.


Kursstart

Augusti/September 2019

Ansökningstid

11 februari - 19 maj 2019

WEBBANSÖKAN
Ansök på iftac.se

 Edugrade AB

Anette Johansson

Utbildningsledare
anette.johansson@edugrade.se
+46 70 233 83 87

www.youtube.com/iftac

Filer för nedladdning
Folder

 

Yh