Skorsten 1536X580

Drifttekniker - processoperatör - 400 Yh-poäng

Om utbildningen

Utbildningen kommer att ge dig den kompetens du behöver för att arbeta som drifttekniker eller processoperatör i modern processindustri som värmeverk, pappersindustri, raffinaderi eller annan kemisk industri.

 

UNIKT

Creandos utbildning skiljer sig från andra motsvarande utbildningar på flera sätt:

• Utbildningen är en helhet där varje kurs bygger på tidigare kurser och bara omfattar sådant du har nytta av i din kommande yrkesroll

• Den är utformad på samma sätt som våra effektiva företagsutbildningar. Med fokus på det väsentliga kommer vi successivt att bygga din yrkeskompetens

• De praktiska inslagen är omfattande även i de teoretiska kurserna och genomförs på industrin

• Som student kan du bo kvar på din hemort och samtidigt få ett kontaktnät av företag både lokalt, regionalt och nationellt

• Creandos unika kursböcker som är skrivna för just den här utbildningen

• Vi är specialister inom teknikområdet och har djup kunskap om din kommande yrkesroll

 

Lärarna från Creando Training är de som processindustrin själva anlitar för internutbildningar. De tillför utbildningen erfarenhet av den industriella miljön, vad yrkesrollen kräver och kan relatera till din kommande arbetsplats.

Utbildningen är på två år och går som en modifierad distansutbildning. Vid tio tillfällen träffas alla studenter måndag-fredag för föreläsningar, diskussioner och laborationer. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studerande. Dessutom kommer det att bildas studiegrupper på olika orter dit läraren kommer för handledning och där det arrangeras studiebesök på industrier i närheten. 

Under 19 veckor kommer utbildningen att ske på plats i industrin. Du kan göra din LIA på något av de medverkande företagen eller på ett företag som du själv väljer.

Under det första året läser du kurser som är gemensamma för att få den grundkunskap som behövs i all processindustri. Under det andra året specialiserar du dig mot antingen kraft/värme, skogsindustri eller kemisk industri genom anpassade kurser, val av LIA-plats och examensarbete.

 

Se vår film om utbildningen

 

Arbetsmarknad

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt. Yrkesrollen och skiftarbetet ger stor frihet och möjligheter till utveckling.

Den här utbildningen har tillkommit för att flera industrier har uttryckt svårighet att hitta kompetent personal. Inom processindustrin sker ständigt tekniska förändringar och utveckling av arbetsrollen som medför ett ökat behov av kunskap hos drifttekniker och processoperatörer. Samtidigt som man minskar den totala arbetsstyrkan har man stora pensionsavgångar. Många industrier har därför redan idag svårt att rekrytera kompetent personal och förutspår att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer i framtiden.

De företag som kan vara din framtida arbetsgivare finns över hela Sverige. De företag som varit engagerade i att ta fram ansökan är:

  • St1 Refinery AB i Göteborg och Nynas AB i Nynäshamn som raffinerar råolja till bland annat fordonsbränsle och avancerade funktionskemikalier.
  • Kraton Chemicals i Sandarne utanför Söderhamn som raffinerar tallolja till biobaserad petrokemi.
  • Sunpine i Piteå som raffinerar tallolja
  • Iggesund Paperboard utanför Hudiksvall och Billerudkorsnäs i Gävle som tillverkar bland annat avancerad kartong och säckpapper baserad på vedråvara.
  • Bollnäs Energi som producerar biobaserad värme och elenergi.
  • Akzo Chemical utanför Sundsvall som tillverkar fettbaserade funktionskemikalier.
  • SCA Östrand utanför Sundsvall som tillverkar exempelvis absorptionsmaterial för blöjor och bindor.
  • Smurfit Kappa i Piteå som tillverkar kraftliner till wellpapp
  • Fiskeby Board i Norrköping som tillverkar kartong av returfiber

 

Många av dessa företag är engagerade i biobaserad produktion och har en spännande framtid med utveckling av både process och produkt.

 

Förkunskaper 

För att ta till sig utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet:
Minst G på Matematik B alternativ betyg E på Matematik 2a, 2b eller 2c och
Minst G på Kemi A alternativt betyg E på Kemi 1 och
Minst G på Fysik A alternativt betyg E på Fysik 1a, alterntivt 1b1 och 1b2

eller att man genom arbetsliv, annan utbildning eller liknande i tillräcklig utsträckning erhållit motsvarande kunskaper.
Naturkunskap B alt Naturkunskap 2 kan efter individuell prövning anses likvärdig med Kemi A och Fysik A.

Sökande med examen från industriprogrammet och energiprogrammet kan genom kurser som energiteknik, produktionsteknik eller processteknik, efter individuell prövning, ha kunskaper som bedöms vara tillräckliga.

 

Vid ett urval meriteras betyg, yrkeserfarenhet från relevant område och annan yrkeserfarenhet. Det är därför ditt ansvar att bifoga underlag som styrker kurser, relevant yrkeserfarenhet och annan yrkeserfarenhet när du söker till utbildningen för att meriteras om en urvalsprocess blir aktuell.

 

 Utbildningen lämpar sig både för dig som vill börja arbeta i processindustrin och för dig som redan är anställd och vill utvecklas i rollen som drifttekniker/processoperatör.

Studieort: Distans Bergsjö
Studietakt: 100%


Bransch: Teknik och tillverkning 

Från 11 februari kan du ansöka till våra utbildningar med kursstart i slutet av augusti 2019. Oavsett var du vill läsa rekommenderar vi att du söker alla tre utbildningarna. Vi ser vilken ort du helst vill gå på, men om du inte blir antagen där har du chans att bli antagen på den andra orten och kan ändå följa utbildningen från din valda ort. Sista ansökningsdag är den 15 maj, 2019.

Examen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen - Drifttekniker - processoperatör

 

Logotype Creando School RGB 72Dpi

 

Kontakt

Mail: info@creando.se

Telefon: 054-24 09 09

 

 

Yh