Drifttekniker Annons 1200X628 1024X536

Drifttekniker kraft och värme/process

Utbildningen ger dig yrkeskompetens för att arbeta som Drifttekniker och Underhållstekniker med utrustning, system och komponenter inom kraft- energi- och process- industrin. Utbildningen ger också kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till karriärsutveckling inom de olika yrkesspåren. Några av tyngdpunkterna i utbildningen är energieffektivisering och driftsoptimering, drift och underhåll inom Kraftvärme och fjärrvärme.

Efter utbildningen kan Du arbeta som:
Drifttekniker
Driftsledare, arbetsledare
Underhållstekniker, servicetekniker eller energitekniker
Processtekniker
Läkemedelstekniker
Livsmedelstekniker

Följande ämnen ingår:
• Driftteknisk Matematik 20 p
• Elteknik/Elkunskap 30 p
• Energikunskap 40 p
• Examensarbete 40 p
• Kraftvärme, anläggning och fjärrvärme 40 p
• LIA 1 40 p
• LIA 2 30 p
• LIA 3 30 p
• Miljöteknik 15 p
• Processkunskap Industrisystem 30 p
• Styr- och reglerteknik 20 p
• Systemkunskap Industri 30 p
• Teknisk engelska 10 p
• Underhålls- och serviceteknik 25 p

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.

Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

Webbplats

E-post

Telefon