Till Hemsida

Behandlingspedagog - 440 Yh-poäng

Mer information om utbildningen

www.hudiksvall.se

Om utbildningen

Vill du jobba med att stödja människor i utsatta situationer och hjälpa dem till ett bättre liv? Vill du jobba inom socialt arbete, missbruksvård eller kriminalvård? Vill du hjälpa barn och unga att få en bättre skolgång? Vill du stimulera och motivera människor inom socialpsykiatri? Gillar du att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Då är yrkeshögskoleutbildningen till behandlingspedagog något för dig.

Vad får du lära dig?

Föreläsarna kommer direkt från arbetslivet, vilket gör att du får lära dig det senaste som gäller inom branschen. Utbildningen ger dig viktiga kunskaper och färdigheter som bygger upp ditt professionella förhållningssätt i din kommande roll som behandlingspedagog. I utbildningen får du blanda teoretiska studier med praktiska färdigheter för att du snabbt ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Under hela utbildningen har du tillgång till processhandledning där du reflekterar kring skolarbetet samt utvecklas som person under din studiegång.

LIA (Lärande i arbete) är en arbetsplatsförlagd del av utbildningen som pågår vid två tillfällen under tio till tolv veckor. Under LIA-perioderna får du vara ute på arbetsplatser för att få yrkeserfarenhet och prova dina teoretiska kunskaper i praktiken. Cul har ett brett kontaktnät i branschen och arbetar för att du som studerande ska få en bra LIA-period. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Efter utbildningen
Utbildningen leder till Kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Behandlingspedagog. Som behandlingspedagog kan du arbeta med människor i alla åldrar. Det kan handla om någon form av beroende- eller psykosocial problematik där någon är i behov av professionell behandling. Du kan arbeta som boendestöd inom socialpsykiatrin, som resurs eller liknande på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården.

Utbildningens innehåll
(5  yh-poäng motsvarar en veckas studier)

Kurser Yh-poäng
Beroendetillstånd och behandling 30
Branschinriktad medicin 30
Examensarbete 25
Integration och normkritiska perspektiv 25
KBT – kognitiv teori och metod 25
LIA 1, Lärande i arbete, våren 2018 65
LIA 2, Lärande i arbete, våren 2019 60
Mental och psykologisk utveckling 25
Psykisk ohälsa 20
Samtalsmetodik och rehabiliterande metoder     30
Socialrätt, kriminalvård och dokumentation 20
Socialrätt och dokumentation 35
Yrkesroll och hälsa 55
 Totalt:
440

 

Vem kan söka?
Du som via gymnasiestudier har allmän behörighet för eftergymnasiala studier. Även du som inte har fullgjorda gymnasiestudier, men på annat sätt har skaffat dig motsvarande kompetens kan söka. Du måste ha Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande språkkunskaper. Det viktiga är att du har förutsättningar att  tillgodogöra dig utbildningen. Om din kompetens inte finns dokumenterad har vi möjlighet att validera din reella kompetens.

Studieform
Helfart och platsförlagd till CUL i Hudiksvall.  Du är på skolan i genomsnitt tre dagar i veckan.

Utbildningsform
Yrkeshögskola

Ansökan

Ansökan är öppen mellan perioden: 15 februari - 15 april. Välkommen med din ansökan!

Kursstart
Utbildningen startar i mitten på augusti.

 

Omfattning
440 yrkeshögskolepoäng,  2 år 88 veckor. Heltidsstudier.

 

 Yh