Bild Yh Webben

Avancerad GIS-användare, distans - 200 Yh-poäng

GIS (Geografiska Informationssystem) är ett datorbaserat system för att lagra, analysera och presentera lägesbunden information ofta med hjälp av digitala eller webbaserade kartor.

 

Näringslivet har idag, inom många olika branscher, ett stort behov av personal med specialkunskaper inom GIS. Tillväxten är också hög bland annat genom att GIS blir lättare att använda och tar en större plats i människors vardag. Inte minst genom webbaserat och mobilt GIS.

 • Stadsplanering och samhällsbyggnad
 • Övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
 • Biologi, kartläggning av populationer och habitat
 • Krisberedskap och blåljusverksamhet
 • Trafik och transport
 • Hälsofrågor, vård och epidemiologi
 • Demografi, att visualisera befolkningsdata och annan statistik kopplat till ett område
 • Kunddata och marknadsanalyser

Tillväxten är också hög bland annat genom att GIS blir lättare att använda och tar en större plats i människors vardag. Inte minst genom webbaserat och mobilt GIS.

Dina egna intresseområden, tidigare utbildning och yrkeserfarenheter tillsammans med GIS-utbildningen ger dig goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen passar dig som är motiverad, självgående och har god datorvana.

Under utbildningens 2 LIA-perioder (11 veckor) jobbar du i skarpt läge på olika arbetsplatser. Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.

Kurser

 • Gruppsykologi och arbetsmiljö, 5 Yh-poäng
 • GIT/GIS Grundläggande kurs, 25 Yh-poäng
 • GIT/GIS Raster och vektoranalys, 25 Yh-poäng
 • Kartografi och mätteknik, 25 Yh-poäng
 • Lagring och hantering av spatiala data, 20 Yh-poäng
 • Entreprenörskap, 20 Yh-poäng
 • Webbaserat och mobilt GIS, 25 Yh-poäng
 • LIA1 och LIA 2, 55 Yh-poäng

 

Länk till websida

Arbetsmarknad

 Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • GIS-handläggare
 • GIS-samordnare
 • GIS-tekniker
 • GIS-ingenjör
 • GIS- och karttekniker
 • GIS- och kartingenjör

 

Behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning.

Särskild behörighet i Svenska B och Engelska B.

Saknar man den särskilda behörigheten kan man åberopa reell kompetens genom att visa att man har

den kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

Tider för denna utbildning

Sista ansökan: 10 maj 2018

Kursstart: 27 augusti 2018

Examen: 14 juni 2019

Studieort: Gävle/distans

Utbildningstakt: Heltid

Studietid: 40 veckor

 

Utbildningen är CSN-berättigad

 

Ansökan

Länk

Webbplats

www.folkuniversitetet.se

FU Logga 

Kontaktperson                                                            

Torun Schmitz

Torun.schmitz@folkuniversitetet.se

073 – 661 8667

 

 

Filer för nedladdning
Folder

 

Yh