Andra utbildningar

Det finns en mängd Yh-utbildningar som kan läsas på distans från olika anordnare runt om i landet.

Ansökan görs till respektive anordnare.

Läs mer och ansök på www.yhmitt.se

Läs mer och ansök på www.yhk.se

Läs mer och ansök på www.ya.se

Läs mer och ansök på www.nyhs.se

Läs mer och ansök på www.ith.se

Läs mer och ansök på www.campusnykoping.se

Läs mer och ansök på www.euu.se

Läs mer och ansök på www.vbu.se

Läs mer och ansök på www.novaoskarshamn.se

Läs mer och ansök på: www.campus.varnamo.se

Landets samtliga yrkeshögskoleutbildningar finns på    www.yrkeshogskolan.se

 

Kommunerna i länet har lärcentra som kan nyttjas vid distansstudier. Där finns till exempel lokaler, datorer, utskriftsmöjligheter och även videokonferensutrustning.