Systemingenjör - Linux Hudiksvall 88 veckor, 435 Yh-poäng

Specialister, inte minst med kompetens inom Linux, är hett efterfrågade i den snabbt växande IT-branschen. Systemingenjör – Linux är för närvarande landets enda yrkeshögskoleutbildning med denna speciella inriktning. Många ledande  företag satsar på Linux, för dess flexibilitet, möjlighet att påverka och låga kostnader

Du får lära dig

Under utbildningen lär du dig om Linux som operativsystem och hur det installeras, konfigureras och administreras. Du får lära dig grundläggande administration av Linuxbaserade system och hantering av system- och servertjänster.

Utbildningen täcker också avancerade tekniker som containerbaserade virtualiseringslösningar, serverdrift och databashantering. hur man implementerar tjänster i Linux och integrerar dessa i varierande miljöer samt felsökning och åtgärdande i komplexa system. 

Arbetsmarknad

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen larmar om en enorm brist på personal inom IT- och telekombranscherna med ett bedömt rekryteringsbehov på uppemot 60 000 personer år 2020. Företag i IT-branschen får ofta tacka nej till uppdrag vilket påverkar Sveriges tillväxt och möjligheter till välstånd. 

I en undersökning på europanivå uppger närmare 90 % av företagen att rekrytering av Linuxexperter står högst på prioriteringslistan och att merparten har svårt att rekrytera tekniker med nödvändig kompetens.

Förkunskaper

Avlagt gymnasieexamen med lägst betyget Godkänd i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Urval

Resultat i ett särskilt kunskapsprov. Provet mäter en kunskapsnivå motsvarande gymnasieskolans kurser Datateknik 1 A och Data- och nätverksteknik eller motsvarande kurser från äldre gymnasieformer.

 

Iftac

 

Kontakt

Martin Sidorsson

Utbildningsledare

Tel +46 70 214 95 18

www.iftac.se

www.youtube.com/iftac

 

 

Yh