1536X580 Optofiber

Optotekniker - 200 Yh-poäng

Ett mångårigt samarbete med Ericsson garanterar aktualitet och kvalitet i en bred och generell utbildning med yrkesprofilering mot installation och förläggning av fiberoptiska bredbandsnät.

Som Optotekniker arbetar du med installation av fiberoptik, ett snabbt växande område nationellt och internationellt. Det råder stor brist på yrkeskunnig personal, i Sverige och över hela världen. Optotekniker är den enda längre utbildningen inom området i Europa. Historiskt har våra studerande sedan 1998 gått direkt till ett arbete efter avslutad utbildning.

 

Här ser du en film om utbildningen

 

 

Fiberoptik och bredbandsteknik

Du får lära dig allt om bredbandsbyggnad i landets mest exklusiva miljö, om fiberkabel, dess egenskaper, funktion och användningsområden, fibersvetsning och mätteknik, fiberblåsning, förläggning mm. Du får lära dig installations- och förläggningsteknik inom- och utomhus och hur man väljer rätt material och utrustning för ändamålet.

 

Landets mest erfarna utbildare finns på plats under utbildningen. Två LIA-perioder, totalt 18 veckor, stärker dina praktiska kunskaper och du får möjlighet att skapa viktiga kontakter för din kommande yrkeskarriär.

 

Arbetsmarknad

Utbildningen leder till yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher och är Europas enda utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet. Brist på utbildad personal gäller över hela världen. Därför öppnar sig en världsarbetsmarknad för den som är äventyrlig och vill se sig om. 80-100 % av de studerande har sedan 1998 årligen fått fotfäste i branschen som installatörer. Just nu upplever telekombranschen en boom med ett skriande behov av utbildad personal. Karriärvägar; installatör/optotekniker, beredare, nätplanerare/designer, projektör, projektledare, platschef, supervisor, eget företagande.

 

Förkunskaper

Avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning alt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Studieform

Heltid i Hudiksvall under de teoretiska momenten. Liaperioden görs på branschrelaterade företag/organisationer, normalt på annan ort än Hudiksvall.

 

 

 

Examen

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Optotekniker

 

Iftac

 

Kontakt

Martin Sidorsson

Utbildningsledare

Tel +46 70 214 95 18

Filer för nedladdning
Folder

 

Yh