Nätplanerare/ fiberprojektör

IT- säkerhetstekniker - Etisk Hackare - 440 Yh-poäng

 

Om utbildningen

 

Utbildningen IT-säkerhetstekniker - etisk hackare erbjuder en kursmix som sammantaget täcker upp hela det kunskapsområde du behöver behärska för direkt övergång från studier till arbete i en spännande och motiverande arbetsmiljö inom IT-säkerhet. Du kommer vidare, som säkerhetsspecialist, att ha god kompetens för arbete inom närliggande teknikområden som nätdrift, administration av nät, virtualisering m fl.

 

Innehåll

Utbildningen omfattar en bred genomlysning av vanliga säkerhetsproblem och risker i moderna nätverk, hur man förebygger och åtgärdar dessa. Du får lära Dig hur man minimerar intrångsrisker i datasystem, trådlösa samt trådburna nätverk och molnbaserade lösningar. Utbildningen förbereder för certifieringar såsom EC Councils ”Certified Ethical Hacker”, CompTIA Security+ samt Ciscos certifieringar CCNA och CCNA Security

 

Du får lära dig att agera som angripare - d.v.s. bryta dig in på ett nätverk och vilka strategier du kan använda dig av för att skydda det aktuella nätverket mot angrepp. Studier i skolmiljö, 2-3 dagar/vecka, övrig tid, självstudier. Struktur - växelvis genomgångar, laborationer, projektuppgifter, enskilt eller i grupp. Delvis via e-Learning. Iftac erbjuder möjlighet till skarp certifiering i eget testcenter.

 

Vi använder oss bl a av Ciscos officiella e-learningmaterial där Dina studieresultat dokumenteras via kapiteltester och andra prov. Utbildningsplattformen ger läraren möjlighet att följa Din utveckling och kontinuerligt ge återkoppling på studieresultat. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du under 4 veckor får fördjupa dig i valfritt ämne med koppling till IT-säkerhet. Utbildningen består av 2 LIA-perioder på totalt 22 veckor där du får praktisk erfarenhet av att applicera dina kunskaper på riktiga företags nätverk och får arbeta med praktiskt säkerhetsarbete. Detta ger dig ett utmärkta tillfällen att knyta kontakter inför framtida arbetsliv

 

Arbetsmarknad

IT-relaterade hot är idag ett av de största hoten mot företagen där datorintrång, virus och trojaner kan innebära enorma kostnader för företag. Både stora och små företag anlitar idag säkerhetsexperter för att kontrollera och härda sina interna IT-system. På EU-nivå förväntas behovet av säkerhetstekniker öka med ca 100 % fram till år 2020. Vanliga yrkesroller: säkerhetstekniker, säkerhetsspecialist, säkerhetskonsult.

 

 

Krav på särskilda förkunskaper

 

Godkänt resultat i särskilt kunskapsprov. Provet mäter en kunskapsnivå motsvarande gymnasiekolans kurser

Datakommunikation, 100 p och Lokala Nätverk A, 100 p och B, 150 p alternativt kurserna Nätverksteknik och Nätverksadministration motsvarande GY 11.

Utbildningen har en ambitiös målbeskrivning. Med syfte att nå fastställda mål ställs krav på våra studerande att vara mogna datoranvändare med färdigheter motsvarande ovan listade kurser som inom gymnasieskolan normalt förvärvas inom teknik- eller eller elprogrammen.

Kunskaperna kan likväl ha förvärvats via förvärvslivet eller annan utbildning alternativt i form av privat intresse.

Prov arrangeras ca tre veckor efter sista ansökningsdag

 

 

 

Iftac

 

Kontakt

Johan Bogg

Utbildningsledare

Tel: 0650 - 55 06 05

johan.bogg@iftac.se

 

Filer för nedladdning
Folder

 

Yh