Bredbandstekniker

Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet i en av världens snabbast växande branscher. Som bredbandstekniker kommer du att arbeta med projektering, byggnad och underhåll av IT-infrastruktur i en bransch med stor brist på yrkeskunnig personal. Utbildningen har utvecklats i samverkan med branschen och har det innehåll och den bredd som krävs i ett framtidsperspektiv.

 

ARBETSMARKNAD

Utbildningen kommer att tillsammans med Optotek­niker att utgöra en ny viktig rekryteringsbas för telekombranschen som ropar efter yrkesutbildad personal. Just nu ser vi en mycket påtaglig obalans mellan tillgång och efterfrågan på yrkesutbildad personal i Sverige. Vi ser samma mönster även utanför Sverige varför en världs­arbetsmarknad står öppen för den som är lite äventyrlig och vill se sig om.

 

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER

Avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, alt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Fullgott färgseende krävs.

 

URVAL

Urvalskriterier, medelbetyg, ev dokumenterad relevant yrkeserfarenhet och/eller utbildning..

 

Kursstart

27 augusti 2018

 

ansökningstid

19 februari - 20 maj 2018

Utbildningsanordnare

Här hittar du kontaktuppgifter till skolan som anordnar utbildningen.


Iftac AB

Webbplats

E-post

Telefon

 

Ansök här